Php ucfirst türkçe karakter problemi


Php ile baş harfleri büyük harfe çevirmek için ucfirst komutunu kullandığınızda türkçe karakter sıkıntı çekmemek için kendi fonksiyonunuzu şu şekilde yazın.


function buyukharf($e) {
    $donen = $e;
    $donen = str_replace("i", "İ", $donen);
    $donen = str_replace("ı", "I", $donen);
    $donen = str_replace("ü", "Ü", $donen);
    $donen = str_replace("ç", "Ç", $donen);
    $donen = str_replace("ö", "Ö", $donen);
    $donen = str_replace("ğ", "Ğ", $donen);
    $donen = str_replace("ş", "Ş", $donen);
    return strtoupper($donen);
}
function buyukbas($e){
    $say = strlen($e);
    $ilk= mb_substr($e, 0, 1, "UTF-8");
    $devam = mb_substr($e, 1, $say - 1, "UTF-8");
    $donen = buyukharf($ilk) . $devam;
    return $donen;
}
?>

Kullanmak için bu kodları fonk.php olarak kaydedin. ve sayfanıza include edin.

include("fonk.php");


Baş harfini büyük yapmak istediğiniz değişken için

$yeni = buyukbas($satir);
echo($yeni);

şeklinde kullanabilirisiniz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wifi Hack (Wpa/Wpa2) Şifre Kırmak

Crunch Kullanımı (Kali Linux Şifre Kırma)

Python ile Hack (Mechanize)