Php strpos hatası

Php deki strpos komutu true şeklinde kullanırken
$iphone = strpos($browser,"iPhone");
if ($iphone == true):

bu şekilde kullanılır.
Fakat false şeklinde kullanırken hata yaşamamak için

if ($iphone === false):

şeklinde 3 eşittir ile kullanılmalıdır. Yoksa false olduğuna emin olduğunuz değişkenler true değeri döndürecektir.

Aynı zamanda true sorgusuda === 3 tırnak ile kullanılabilir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wifi Hack (Wpa/Wpa2) Şifre Kırmak

Crunch Kullanımı (Kali Linux Şifre Kırma)

Python ile Hack (Mechanize)