Md2 Şifreleme (Kriptografi)

MD2 Message-Digest Algorithm 1989'da Ronald Rivest tarafından geliştirilen bir şifreleme hash fonksiyonudur.

Algoritma, 8 bitlik bilgisayarlar için optimize edilmiştir.  


MD2 RFC 1319'da belirtilmiştir. Her ne kadar MD2 artık 2014 yılından beri güvende değilse de, MD2 ve RSA ile oluşturulan sertifikaların bir parçası olarak açık anahtar altyapılarında kullanılmaya devam etmektedir.


MD2 hash işlevi MD kısaltmasını Merkle-Damgård yapımı kullanılarak yapısından almaktadır.Herhangi bir iletinin 128 bitlik karma değeri, onu blok uzunluğunun katına (128 bit veya 16 bayt) doldurarak ve ona 16 baytlık bir sağlama toplamı ekleyerek oluşturulur.Gerçek hesaplama için, pi'nin kesirli bölümünün rakamlarından dolaylı olarak üretilen 48 baytlık bir yardımcı blok ve 256 baytlık bir S-tablosu kullanılır (kol numaram göremiyorum).


Algoritma, işlenen her 16 giriş baytı için 18 kez yardımcı bloğun her bir baytını değiştiren bir döngüyle çalışır.


(Uzatılmış) mesajın tüm blokları işlendikten sonra, yardımcı bloğun ilk kısmi bloğu mesajın karma değeri olur.


Örnek:
MD2("The quick brown fox jumps over the lazy dog") = 03d85a0d629d2c442e987525319fc471

Md2 Şifresi Kırma %100

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wifi Hack (Wpa/Wpa2) Şifre Kırmak

Crunch Kullanımı (Kali Linux Şifre Kırma)

Python ile Hack (Mechanize)