Java Script ile ziyaretçinin yerel ip adresini almak

Kullanıcının Yerel İp adresini almak için aşağıdaki kodları html dosyasına kaydedip deneyebilirsiniz.
<!doctype html>
<html><head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Yerel İp Adresi</title>
</head><body>
Senin Ağ İp Adresin: <h1 id=list>-</h1>
<script>
var RTCPeerConnection = /*window.RTCPeerConnection ||*/ window.webkitRTCPeerConnection || window.mozRTCPeerConnection;

if (RTCPeerConnection) (function () {
    var rtc = new RTCPeerConnection({iceServers:[]});
    if (1 || window.mozRTCPeerConnection) {
        rtc.createDataChannel('', {reliable:false});
    };
 
    rtc.onicecandidate = function (evt) {
        if (evt.candidate) grepSDP("a="+evt.candidate.candidate);
    };
    rtc.createOffer(function (offerDesc) {
        grepSDP(offerDesc.sdp);
        rtc.setLocalDescription(offerDesc);
    }, function (e) { console.warn("offer failed", e); });
 
 
    var addrs = Object.create(null);
    addrs["0.0.0.0"] = false;
    function updateDisplay(newAddr) {
        if (newAddr in addrs) return;
        else addrs[newAddr] = true;
        var displayAddrs = Object.keys(addrs).filter(function (k) { return addrs[k]; });
        document.getElementById('list').textContent = displayAddrs.join(" or perhaps ") || "n/a";
    }
 
    function grepSDP(sdp) {
        var hosts = [];
        sdp.split('\r\n').forEach(function (line) {
            if (~line.indexOf("a=candidate")) {  
                var parts = line.split(' '),      
                    addr = parts[4],
                    type = parts[7];
                if (type === 'host') updateDisplay(addr);
            } else if (~line.indexOf("c=")) {    
                var parts = line.split(' '),
                    addr = parts[2];
                updateDisplay(addr);
            }
        });
    }
})(); else {
    document.getElementById('list').innerHTML = "<code>ifconfig | grep inet | grep -v inet6 | cut -d\" \" -f2 | tail -n1</code>";
    document.getElementById('list').nextSibling.textContent = "In Chrome and Firefox your IP should display automatically, by the power of WebRTCskull.";
}
</script>
</body>
</html>

Burdada çalışan halini görebilirsiniz.

Senin Ağ İp Adresin:

-

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wifi Hack (Wpa/Wpa2) Şifre Kırmak

Crunch Kullanımı (Kali Linux Şifre Kırma)

Python ile Hack (Mechanize)