Julia Programlama Dili

Julia yüksek başarımlı üst düzey bir programlama dilidir. Nitelikli bir derleyici, dağıtık koşut yürütüm olanağı, sayısal hesaplamalarda yüksek doğruluk oranı ve geniş bir matematiksel işlev kütüphanesine sahip olan Julia'nın sözdizimi diğer yazılım geliştirme ortamlarında kullanılan dillerle benzerlik göstermektedir. Büyük bölümü Julia'yla yazılmış olan bu kütüphane C ve Fortran kullanılarak geliştirilmiş doğrusal cebirrastgele sayı üretimi ve hızlı Fourier dönüşümü bileşenlerini de içermektedir.

Alıntıdır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Wifi Hack (Wpa/Wpa2) Şifre Kırmak

Crunch Kullanımı (Kali Linux Şifre Kırma)

Python ile Hack (Mechanize)