Kayıtlar

Mysql Distinct Kullanımı (Benzersiz kayıtlar)

SELECTDISTINCTadi FROMisimler;

şeklinde kullanılır.

Birden çok alan karşılaşırması yapmak için

SELECT

JavaScript Anlık Güncelleme Sorunu (Htaccess)

setInterval(function() {$("#divimiz").load('veri.php');}, 10000);

komutunun çalışmama sebebi

htaccess dosyasındaki

## EXPIRES CACHING ##

ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 week"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"

## EXPIRES CACHING ##

modülünün olmasıdır.

kaldırdığınızda problem düzelecektir.

Php ucfirst türkçe karakter problemi

Resim
Php ile baş harfleri büyük harfe çevirmek için ucfirst komutunu kullandığınızda türkçe karakter sıkıntı çekmemek için kendi fonksiyonunuzu şu şekilde yazın.


function buyukharf($e) {
    $donen = $e;
    $donen = str_replace("i", "İ", $donen);
    $donen = str_replace("ı", "I", $donen);
    $donen = str_replace("ü", "Ü", $donen);
    $donen = str_replace("ç", "Ç", $donen);
    $donen = str_replace("ö", "Ö", $donen);
    $donen = str_replace("ğ", "Ğ", $donen);
    $donen = str_replace("ş", "Ş", $donen);
    return strtoupper($donen);
}
function buyukbas($e){
    $say = strlen($e);
    $ilk= mb_substr($e, 0, 1, "UTF-8");
    $devam = mb_substr($e, 1, $say - 1, "UTF-8");
    $donen = buyukharf($ilk) . $devam;
    return $donen;
}
?>

Kullanmak için bu kodları fonk.php olarak kaydedin. ve sayfanıza include edin.

include("fon…

Centos Linux install code

Resim
Diğer linux dağıtımlarında sudo komutu olduğu gibi centos işletim sisteminde program kurmak için

yum komutu kullanılır.
örnek:

yuminstall programname

yum apt-get install programname


Php ile değişken içerisinde arama yapmak

Resim
Örnek:

$sonuc = strpos($kullaniciadi,"admin");
if ($sonuc== true):
echo("Kullanıcı Adınız içerisinde admin kelimesi olamaz.");
endif;

Strpos komutumuz kullanıcıadi değişkeni içerisinde admin kelimesi varmı diye kontrol etti ve if ile sonuc değişkenini sorguladık. egerki sonuc değişkeni true değeri dönderdiyse kullanıcı adı içerisinde admin kelimesi vardır ve kullanılamaz hatası vermiş olduk.

False Kullanımı


Php strpos hatası

Resim
Php deki strpos komutu true şeklinde kullanırken
$iphone = strpos($browser,"iPhone");
if ($iphone ==true):

bu şekilde kullanılır.
Fakat false şeklinde kullanırken hata yaşamamak için

if ($iphone ===false):

şeklinde 3 eşittir ile kullanılmalıdır. Yoksa false olduğuna emin olduğunuz değişkenler true değeri döndürecektir.

Aynı zamanda true sorgusuda === 3 tırnak ile kullanılabilir.